Bijlmerdreef 1001A - 1103 TW Amsterdam Zuid-Oost

Klachten en geschillenregeling

De logopedisten in onze praktijk doen er alles aan goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u niet tevreden bent, kan hij/zij de klacht niet oplossen.

Komt u er niet uit met de behandelend logopedist dan kunt u uw klacht neerleggen bij Myléne Lauritsen of Leontien Holster (praktijkhouders). Zij zullen dan samen met u en de behandeld logopedist zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen.

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Logopediepraktijk Klein Gooioord is hierbij aangesloten.

Klik hier voor meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici of kijk op de website www.klachtenloketparamedici.nl.